V sobotu 13.4.2013 jsme měli první opravdu jarní výšlap. Potkali jsme jednoho slepýše a jednoho mloka...

18.04.2013 18:13

Vyrazili jsme z Labské Stráně přes Belveder do skalní stěny Labského kaňonu a horoleckou pěšinou šli s odbočkou do kaňonu Studeného potoka až před Růžový hřeben. Tam jsme pěšinu opustili, vystoupali k Bynoveckým školkám, prošli Slunečním údolím, přes Ludvíkovické louky, z nichž je krásný výhled, spadli k Ludvíkovickému hřbitovu, od nějž jsme udělali odbočku na Maturitní stěnu a přes Kvádrberk sešli do Děčína. Byla to krásná túra. Fotoreportáž najdete tady:

picasaweb.google.com/olda.dvt/20130413OdBelvederuHorolezeckouPesinouSlunecnimUdolimAPresMaturitniStenuDoDecina

Olda DVT