Lužické hory - Kytlice, Jedlovské rybníky, vlašské znamení v lomu pod horou Jedlová a nádraží Jedlová v neděli 3.10.2021

20.08.2023 21:00

V jižním svahu hory Jedlová v Lužických horách, jejichž vrcholy jsou buď znělcové nebo čedičové, se vyskytuje mocná vrstva pískovce... a nejenom tam, i jinde. Je to proto, že původně to byla pískovcová tabule a až karpatskoalpské vrásnění vytlačilo žhavé magma skrz pískovec nahoru. A právě pod Jedlovou je v tom pískovci bývalý pískovcový lom, který dnes navštívíme. Fotoreportáž je zde:

Z Kytlic přes lom pod Jedlovou na nádraží Jedlová

Olda DVT